Technická prohlídka silničního vozidla

Technická prohlídka silničního vozidla je v České republice zákonem vyžadovaná kontrola technického stavu, kterému podléhají všechna silniční vozidla evidovaná v České republice a opatřená registrační značkou s výjimkou vozidel kategorie R. Registrační značka při technické prohlídce není podmínkou za předpokladu, že vozidlo není v České republice ještě registrováno a jehož majitel se vozidlo chystá zaregistrovat, registrační značku nemusí mít také vozidla, která jsou v depozitu. V minulosti bylo možné přijmout i vozidlo bez registrační značky, které v technickém průkaze nemělo uvedeného majitele, takový průkaz se slangově nazýval čistopis. Čistopisy nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.[1] , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. již nejsou vydávány. Technická prohlídka se provádí na stanicích technické kontroly.

Průběh a podmínky technické prohlídky vozidla upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích[2] a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., platného od 1. 7. 2001.[2]

Comments are closed.